Spraakmakend Haarlem 2022

De Braillelaan is genomineerd voor de Lieven de Key Penning 2022.

Uit het juryrapport:

De renovatie van 216 woningen aan de Braillelaan staat voor een grotere opgave om de naoorlogse woningbouw- voorraad aan te pakken. Vanuit financiële overwegingen in relatie tot exploitatie, maar ook omdat de woongebouwen gedateerd ogen en de architectuur (nu nog) matig wordt gewaardeerd, ziet men sloop vaak als een logische keus. Maar daarmee gaan kwaliteiten als de ruime plattegronden en sociale structuren verloren. Onder druk van bewoners koos woningcorporatie Ymere hier voor renovatie, waarbij HP architecten werd betrokken. In samenwerking met
een klankbordgroep zijn de flats in bewoonde staat gerenoveerd. Dit gebouw kent geen ‘detail waarop je verliefd wordt’, zoals de architecten het verwoorden, maar door het uitlichten van de grijze voegen van het typisch naoorlogse baksteen montagesysteem krijgt het gebouw wel een aardig grafisch patroon. Het frisse geel van de verdwenen balkonnetjes, die bij de keuken zijn getrokken, keert terug in de daklijst en aluminium borstwering.
De entrees zijn verruimd en verrijkt met keramische 3D- geprinte brievenbussen van ontwerper Olivier van Herpt. Voor de jury staat vast dat het aanzien van de portiekflats en het comfort van de woning enorm is verbeterd. Ondanks het beperkte budget is er aandacht besteed
aan details, zoals de ranke kunststof kozijnen en de bij- zondere brievenbussen. Minder overtuigend vindt de jury de keuze om de entree niet met rode, maar grijze baksteen te metselen. Waardering is er vooral voor de aanpak, die toont dat wat doorgaans als een technische opgave wordt benaderd – met het risico dat architectonische kwaliteiten verdwijnen – een volwaardige ontwerpopgave is.