Over ons

 

HP architecten bestaat uit een groep architecten met verschillende expertises en achtergronden, maar een gedeelde grondslag. Met meer dan twintig jaar ervaring geloven we in wat we kunnen: gebouwen creëren waar mensen gelukkig van worden. Dat doen we vanuit aandacht, vertrouwen en fijngevoeligheid. Zo maken we mooie ontwerpen met een betekenisvolle gelaagdheid.

“Met meer dan twintig jaar ervaring geloven we in wat we kunnen: gebouwen creëren waar mensen gelukkig van worden.”

 

Voor toekomstige generaties

We zijn ons ervan bewust dat we voor de toekomstige generaties bouwen. Wij zien het als onze taak om woningen te maken die over 50 tot 100 jaar nog steeds fijn bewoond worden en voelen als architect de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de maatschappij. Sociale woningbouw past daarom goed bij ons. We werken graag met corporaties, zorginstellingen en partijen die een zeker idealisme delen.

 

Onze manier van ontwerpen beantwoordt ook aan de grote thema’s van deze tijd. Bijvoorbeeld met woonvormen die maken dat mensen meer naar elkaar omkijken, of wijken voor ouderen die veel zorg nodig hebben. Of doordat we kansen zien op onverwachte plekken, zoals jaren-zestig-portiekflats in buitenwijken. 

We zien architectuur bovendien als voortbouwen op dat wat er al is, door bijzondere gebouwen te behouden, te transformeren en te werken aan nieuwe toekomstbestendige ontwerpen die passen in de plek.

Ervaring en onbaatzuchtig advies

Geslaagde architectuur begint met kennis van de mensen en het zoeken naar de identiteit van de plek. Een mooi ontwerp volgt daar op natuurlijke wijze uit. Ons uitgangspunt is daarom altijd: voor welke mensen bouwen we, hoe wonen die, hoe kun je hen stimuleren? 

We durven ook eigenwijs te zijn. Twintig jaar ervaring combineren we met oprecht en onbaatzuchtig advies. Opdrachtgevers zijn vaak onder de indruk van die combinatie en worden door ons, binnen de opdracht, regelmatig echt verrast.

 

 

“Onze ontwerpgereedschappen hebben zich al duizenden jaren bewezen. Het inzetten van daglicht en mooie proporties, op een eenvoudige en fijngevoelige wijze, maakt onze ontwerpen toekomstbestendig en zorgt dat mensen zich er prettig voelen.”

 

Samenwerking, vertrouwen en optimisme

Een project is voor ons betekenisvol wanneer we in het ontwerp en het proces alles eruit halen wat erin zit – op de gegeven plek, binnen de voorwaarden en wensen van de opdrachtgever. Elk project is in die zin een nieuw experiment. Dat houdt het werk steeds uitdagend. We zien een opdracht bovendien als een betrokkenheid voor langere tijd omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst van wat we maken. 

Veel expertise hebben we in eigen huis: bouwtechnische en cultuurhistorische deskundigheid, kennis van circulair bouwen en hoe software de processen kan versterken. Maar we kijken ook graag met welke partijen we het project nog een extra dimensie kunnen geven. 

 

 

ons team

 

Samenwerking, vertrouwen en optimisme staan bij ons in elk project centraal. De mensen en organisaties met wie we al lang en met veel plezier werken, vind je hieronder.