VISIE

HP architecten is het bureau van
Manou Huijbregts en Pelle Poiesz.

Met een betrokken en kundig team van architecten werken we aan een grote diversiteit aan opdrachten, waarbij we ons in het bijzonder richten op binnenstedelijke (sociale) woningbouw en de transformatie van gebouwen. Het liefst werken we hierbij samen met bevlogen opdrachtgevers.

Ons bureau kenmerkt zich door een open en betrokken werkhouding. Hoe passen onze expertises het beste bij de ontwerpopgave? En hoe kunnen we in het proces naar realisatie zo efficiënt mogelijk functioneren in het (te vormen) bouwteam?

‘Door het licht tot leven gewerkt’ schrijft De Volkskrant over ons eerste werk, het expositiegebouw voor gotische kunst in Vlijmen.

De dynamiek van het daglicht zorgt er voor een bijzondere begeleiding van routes door het gebouw en voor een verrassende beleving van de ruimte. Gebalanceerde verhoudingen versterken de beleving van de ruimte en zorgen voor evenwicht en harmonie.

We verfijnen onze architectuur met hulp van de maattheorie van het Plastische Getal. Nog steeds vormen daglicht en proportie de meest herkenbare en gewaardeerde kwaliteiten van onze architectuur.

Intuïtie en jarenlange ervaring
komen samen in onze
ontwerpen die
opvallen door
eenvoud en
fijngevoeligheid
.

Met HP architecten zijn wij onderdeel van Het Keilecollectief, een groep professionals die zich inzet voor een betere leefomgeving in de breedste zin van het woord. Wij delen onze werkruimte met Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten en Nieman raadgevende ingenieurs.

Meer informatie? Neem contact met ons op:
info@hparchitecten.nl