Electrical Sustainable Power Lab opgeleverd

De meetapparatuur, proefopstellingen en meubels moeten nog langzaam inverhuisd worden. Maar het installatietechnische gedeelte van de transformatie van dit hoogspanningslaboratorium van de TU Delft naar het eerste ESP-Lab ter wereld is opgeleverd! Het ESP-lab zal, als laboratorium- en praktijkruimte, gebruikt worden door 25 vaste medewerkers, 75 promovendi en postdocs en 25 afstudeerders van de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE). Deze gebruikers zijn momenteel verspreid over het gebouw van EWI (Elektrotechniek, Wiskunde, Informatica). Door deze te bundelen worden nieuwe samenwerkingen mogelijk, maar het geeft ook uitdagingen. Ieder laboratorium heeft zijn eigen specifieke eisen op het gebied van verstoringen van buitenaf en veroorzaakt zelf ook storing voor de andere onderzoeken. Er zijn verschillende lagen van afscherming nodig om invloeden van buitenaf en elkaar, zoals elektromagnetische straling, geluid, trillingen en licht tegen te gaan. Bijvoorbeeld: de impulsgenerator die met anderhalf miljoen volt een blikseminslag simuleert staat nog geen 5 meter van een zeer gevoelige supercomputer vandaan die moet blijven functioneren als er getest wordt.

> bekijk het project