Vervolg voor onderzoek ‘Vernieuwbouw naoorlogse portiekflat’

Vervolg voor onderzoek ‘Vernieuwbouw naoorlogse portiekflat’

Garritzmann Architecten doet samen met HP Architecten een onderzoek naar de ontwerpopgave voor renovatie van portiekflats. Het onderzoek is een vervolg op een startsubsidie waaruit bleek dat er weinig kennis is opgebouwd en vastgelegd over portiekflats en hun renovatie. Het onderzoek bestaat uit vier delen, waarvan het eerste deel een inventarisatie en analyse van de meest typische portiekflats is. Het tweede deel is een onderzoek naar de parameters die van invloed zijn op de toekomstige waarde van deze flats. Dit betreft onder andere de cultuurhistorie van de portiekflat, veiligheid, constructieve en bouwfysische mogelijkheden, beheer en onderhoud en architectuur. In het derde deel van het onderzoek fotograferen en beschrijven wij de renovatie van een portiekflat. Het geselecteerde project zit in de portefeuille van HP Architecten. Het laatste deel is een onderzoek naar de rol van de architect in aanloop naar en tijdens het renovatieproces.