Vernieuwbouw van de naoorlogse portiekflat

Vernieuwbouw van de naoorlogse portiekflat

In samenwerking met Garritzmann Architecten hebben wij de laatste maanden, met een startsubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor vernieuwbouw van de portiekflat. Er is met corporaties, architecten en beleidsmakers gesproken over hun visie hierop. Met deze inzichten hebben wij een aanvraag bij het Stimuleringsfonds voorbereid voor een vervolgonderzoek. Eind februari weten wij of het vervolgonderzoek gefinancierd wordt. Binnenkort zullen wij een verslag van het vooronderzoek op onze website plaatsen.