Onderzoek naoorlogse portiekflats

Onderzoek naoorlogse portiekflats

Hoe gaan we in de toekomst om met de naoorlogse portiekflats?
De aanvraag voor een startsubsidie van het SFA is gehonoreerd! In samenwerking met Udo Garritzman wordt een inventarisatie gemaakt van gerealiseerde renovaties van naoorlogse portiekflats. Dit moet inzicht geven in de vragen en mogelijke antwoorden, die bij dit vraagstuk spelen. Het team doet literatuuronderzoek en neemt interviews af met corporaties en de stedenbouwkundige diensten van vier gemeenten in de Randstad.