de Pijp in Renda

de Pijp in Renda

Vandaag is het decembernummer van Renda verschenen, met daarin een artikel over de totaalaanpak van Ymere in de Pijp. ‘Met dit over negen locaties verdeelde project heeft de corporatie kunnen laten zien dat het mogelijk is om in de bestaande stad met zowel renovatie als nieuwbouw aan stadsvernieuwing te doen, zonder daarmee het bestaande straatbeeld aan te tasten.’ concludeert schrijfster Tosca Vissers.
> bekijk het artikel online