Funderingsherstel Westersingel

Funderingsherstel Westersingel

De renovatie en verbouw van het prachtige monumentale pand aan de Westersingel in Rotterdam is van start gegaan. De vloer van het sousterrain is verwijderd en alle waardevolle kozijnen, deuren, schouwen en tegels zijn opgeslagen. De nieuwe funderingspalen staan gereed om de grond in te gaan.