9 locaties de Pijp feestelijk geopend

9 locaties de Pijp feestelijk geopend

Het Hercules Segherskwartier is de afgelopen jaren in opdracht van Ymere op vele fronten verfraaid. Architectenbureau Loco-Motief renoveerde 12 panden (foto), Hans van Heeswijk ontwierp een nieuw bordes op het Hercules Seghersplein. Portieken werden naar ontwerp van Cees Vellekoop aangepast en wij ontwierpen nieuwbouw voor 20 seniorenappartementen en 16 koopappartementen. Het is een prachtig totaal geworden!