• Werkwijze

  Onze werkhouding kenmerkt zich door openheid, nieuwsgierigheid en vertrouwen. In een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, gebruiker, adviseurs, bouwer en architect maak je samen het beste gebouw. Een geslaagd project betekent voor ons naast een mooi ontwerp ook een efficiënt en prettig proces tijdens ontwerp en bouw. Een gelukkige opdrachtgever en gebruiker geeft ons veel vreugde en voldoening.
  De opdrachten in ons bureau zijn zeer divers. Vanzelfsprekend zijn ook de opdrachtgevers waarvoor wij werken zeer verschillend. Onze projectaanpak is afhankelijk van de soort opgave en de opdrachtgever. De samenwerkingsvorm, de fasering, een klein bouwteam of ketenpartner, de soort schetsen of renders, maquettes of 3D-modelleren? Wij beheersen deze vaardigheden allemaal, maar zetten ze dusdanig in dat ze zo goed mogelijk bij de opdrachtgever en de opgave passen.
 • Corporaties

  Met speciale aandacht voor binnenstedelijke projecten werken wij met woningbouwcorporaties als Havensteder, ComWonen, Ymere en Dudok Wonen aan zowel nieuwbouw als renovatie projecten, van zeven tot honderd woningen. Samen met de genoemde corporaties hebben wij ruime ervaring opgedaan met vele advieswerkzaamheden naast het ontwerp: bewonersoverleg, het samen opstellen van het programma en de keuze voor bepaalde woningtypes. Of het bepalen van de beeldkwaliteit, het maken van een kleurstudie voor de gehele wijk. Ook hebben wij voor corporaties woningbouw met een speciaal programma ontworpen zoals ouderenhuisvesting of begeleid wonen (voor bewoners met een verstandelijke beperking).

 • Ontwikkelaars

  Met speciale aandacht voor binnenstedelijke projecten werken wij met projectontwikkelaars als Proper-Stok, Heijmans, EraContour, Bouwfonds en Dura Vermeer aan zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Ook haalbaarheidsstudies, verkavelingstudies of stedebouwkundige onderzoeken worden door ons verricht. Kleinere projecten kunnen door ons bureau compleet begeleid worden, van schets via bouwaanvraag tot uitvoering en oplevering. Voor een aantal grote woningbouwprojecten zijn wij overtuigd van het werken in Ketensamenwerking en het toepassen van BIM. Onze expertise ligt dan bij het architectonisch ontwerp, na afronding hiervan kan het ontwerp door een bouwkundig bureau in BIM worden uitgewerkt (wij werken hiervoor onder andere samen met Het Facilitair Bureau uit Rotterdam).

 • Particulieren / opdrachtgevers die ook gebruiker zijn

  Deze opdrachtgevers onderscheiden zich omdat ze bouwen voor zichzelf: hun eigen woonhuis, restaurant, winkel of praktijkruimte. Ze weten vaak goed wat hun wensen zijn, maar bouwen doen ze niet dagelijks. Opdrachten die wij voor dit type opdrachtgever hebben begeleid en uitgevoerd variëren van een kast tot een grote woning, van een nieuw interieur voor een huisartsencentrum tot nieuwbouw van een tandartspraktijk en van een kiosk tot een bedrijfshal. Ook non profit organisaties horen bij deze categorie opdrachtgever. Voor hen hebben wij de afgelopen jaren onder andere kinderdagverblijven, een buurtcentrum en een sport- en voetbalclub ontworpen en begeleid. Wij hebben geleerd om de fasering en onze diensten aan te passen aan de wensen, ambities en de financiële mogelijkheden. Hiervoor maken wij duidelijke afspraken om zo efficiënt mogelijk te werken. Naast het maken en uitwerken van het ontwerp van schets naar bouwaanvraag en later naar uitvoeringstekeningen hebben wij ook een ruim netwerk van betrouwbare bouwers, meubelbouwers, constructeurs en andere adviseurs waarmee wij graag samenwerken.

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid is de laatste jaren een vanzelfsprekend onderdeel van onze projecten geworden. Het begrip duurzaam is complex en veelomvattend. In onze projecten bestaat het voornamelijk uit vier duidelijke ideeën over duurzaamheid: materiaalgebruik, techniek, sociale duurzaamheid en duurzaam hergebruik.


  Duurzaam bouwen betekent voor ons het gebruik van materialen die zoveel als mogelijk duurzaam worden geproduceerd maar vooral ook mooi verouderen en weinig onderhoud behoeven. Vaak geldt daarbij ook het toepassen van een detaillering die weinig risico's met zich mee brengt. Duurzame technieken als een warmtepomp, warmtecollectoren, zonnecellen, of warmteterugwinning zijn in recente nieuwbouw- en renovatieprojecten van ons bureau toegepast. Wij geloven dat de meest interessante technieken nu pas goed op gang komen en houden de nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Sociale duurzaamheid betekent voor ons het goede programma aan de bestaande stad toevoegen. Zoals bijvoorbeeld de ouderenwoningen in de Amsterdamse Pijp. Levensloopbestendige appartementen in deze wijk die ervoor zorgen dat bewoners in de door hun zo geliefde buurt kunnen blijven. Maar ook een gebouw waarvan de gebruikers en de stadsbewoners houden is voor ons een van de beste voorbeelden van architectonische duurzaamheid. Zo'n gebouw gaat generaties lang mee. Duurzaam hergebruik zien wij als actuele opgave en wij hebben er bij de renovatie van portiekflats in Rotterdam Lombardijen, hergebruik van een monumentaal pand aan de Westersingel in Rotterdam en de verbouw van een Rijksmonument aan de Herengracht in Amsterdam ruime ervaring in opgedaan. Daarbij hebben we ontwerpaanpak bij hergebruik maar ook de kennis over materialen en technieken leren beheersen.
 • BIM

  Omdat de complexiteit van het bouwen de laatste jaren sterk is toegenomen zien wij de voordelen om grote en complexe projecten in BIM (Building Information Modeling) uit te werken. Wij hebben hiervoor samenwerkingsafspraken met uitwerkbureaus waaronder Het Facilitair Bureau in Rotterdam. Partijen die gespecialiseerd zijn in BIM-trajecten en Revit tekenen. Kleine en middelgrote opdrachten in ons bureau werken wij bij voorkeur zelf van begin tot einde zelf uit. Afhankelijk van de wens en de opdracht kan dat in Revit of Autocad. Onze medewerkers zijn allemaal architect maar beheersen ook de vaardigheden om een ontwerp bouwkundig uit te tekenen en de uitvoering op de bouw te begeleiden. Wij geloven erin dat juist daarin onze kracht schuilt: Omdat we in ons bureau dagelijks bezig zijn om onze ontwerpen technisch uit te werken zijn wij ook goed in staat met uitwerkbureaus samen te werken.
 • Ketensamenwerking

  Afgelopen jaren hebben wij met ons bureau een aantal projecten in ketensamenwerking ontworpen en uitgewerkt. Voor corporatie Havensteder hebben wij in ketensamenwerking de mogelijkheden voor hergebruik van twaalf jaren zestig portiekflats in Rotterdam Lombardijen onderzocht. Onze werkwijze waarbij we onze werkzaamheden af stemmen op de opgave en de opdrachtgever en onze open werkhouding daarin helpt ons om nieuwsgierig en kritisch als ketenparner samen te werken. Voor een goed ketenintegratieproces ligt de nadruk volgens ons op open samenwerking waarbij het groepsbelang groter moet zijn dan het persoonlijke belang van de diverse partijen, ego's mogen thuisblijven. Een open proces en samenwerking zorgt ervoor dat je van elkaar leert en met meer plezier aan het project werkt, met betere uitkomsten.