Date:February 01, 2012

Zeven woningen Den Helder

Een ontwerp voor zeven verschillende eengezinswoningen in de binnenstad van Den Helder. Aan de straatzijde krijgen de woningen een zogenaamde ‘delftse stoep’, de stedelijke variant van een voortuintje.

opdrachtgever: Proper Stok
i.s.m. Woningstichting Den Helder
stedenbouwkundige: Edzo Bindels / West 8
ontwerp: 2012 / realisatie: 2014