Date:June 01, 2012

Voetbalclub Spartaan 20

Het sportcomplex van voetbalclub Spartaan’20 is gelegen in het Zuiderpark te Rotterdam. De bestaande accommodatie is gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw gebouw, met daarin de kantine en de bestuurskamer, beide met uitzicht over de velden. In de nieuwbouw is ook het sport- en gezondheidscentrum ‘The Jim’ gehuisvest. Oudbouw en nieuwbouw zijn verbonden met een terras. Vanaf dit terras kun je de wedstrijden bekijken en heb je toegang tot de kantine. Omdat het balkon twee treden lager ligt dan de vloer van de verdieping kijk je vanuit de kantine over de hoofden van het publiek dat op het balkon staat. Hierdoor heb je zowel binnen als buiten goed uitzicht.

opdrachtgever: Spartaan ’20 i.s.m. OntwikkelingsBedrijf Rotterdam
ontwerp: 2008 / realisatie: 2012