Date:June 01, 2001

Huis Naalden, Best

Een voorstel voor uitbreiding van het voormalige woonhuis van Jos Naalden, een ontwerp van Dom Hans van der Laan (beeld 6). Het unieke huis is zo veel mogelijk in haar waarde gelaten. Een nieuw bouwdeel is ernaast geplaatst en sluit in verhoudingen aan op de bestaande volumes.

opdrachtgever: particulier
ontwerp: 2001